Werken met zeer grote inspectieprojecten versnellen

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Objectcontrole SPC werkt de realtime statistieken bij wanneer een stuk wordt toegevoegd, verwijderd of opgeslagen en het openen en opslaan van projecten. Naarmate de grootte van het project toeneemt tot honderden of duizenden stukken, nemen deze bewerkingen voor bijwerken meer en meer tijd in beslag. Vanaf PolyWorks® MS 2019 IR8 kunt u, als u werkt met zeer grote projecten en SPC-informatie alleen raadpleegt voor een subset stukken, deze statistische berekeningen drastisch verminderen door een bereik aan stukken op te geven die de SPC-tool in overweging neemt. Met een kleiner bereik aan stukken worden de SPC-berekeningen versneld en worden bewerkingen voor het openen, bijwerken en opslaan tot 10 keer sneller; ook profiteert u nog steeds van de up-to-date SPC-resultaten voor objectcontrole die u nodig hebt.

Stap voor stap: Om een maximaal aantal in overweging te nemen stukken in te stellen voor alle bestaande en toekomstige projecten:

  1. Open een inspectieproject.
  2. Klik op de knop PolyWorks|Inspector Options in de werkbalk Standard. Het dialoogvenster PolyWorks|Inspector Options wordt weergegeven.
  3. Navigeer naar de pagina Project > Pieces.
  4. Voer een Maximum number of considered pieces Raadpleeg de opmerking.
  5. Klik op OK om de waarde op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

OPMERKING: Het bereik voor het aantal door de SPC-tool te gebruiken stukken, bijvoorbeeld 200, is altijd inclusief het actieve stuk.
Bijv. 1:  Als stuk 600 wordt geopend, worden de stukken 500 tot 700 gebruikt.
Bijv. 2:  Als stuk 1 wordt geopend, worden de stukken 1 tot 200 gebruikt.
Bijv. 3:  Als het laatste stuk wordt geopend, bijvoorbeeld door een nieuw stuk te meten, worden de laatste 200 stukken gebruikt.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen