Vlakheid oppervlakte per eenheid meten

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Hoewel u met de standaardregeling voor Flatness GD&T kunt bepalen of de vlakheid van een volledig bewerkt oppervlak binnen de tolerantie valt, bent u wellicht geïnteresseerd in het analyseren van de vlakheid van een deeloppervlak , mogelijk met een kleinere tolerantie, om abrupte plaatselijke veranderingen in vlakheid te vinden. Met PolyWorks|Inspector 2020 IR5 en latere releases kunt u de vlakheid van een oppervlak meten per oppervlakte-eenheid met behulp van een kleine ronde, vierkante of rechthoekige tolerantiezone, waarbij automatisch de hoogste gevonden afwijking wordt gerapporteerd. Dit kan u helpen bij het analyseren van specifieke fabricageproblemen en het voldoen aan uw inspectie-eisen voor vlakheid.

Stap voor stap: Om een vlakheidscontrole per oppervlakte-eenheid te creëren bij gebruik van de ASME- of de ISO-norm:

  1. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste vlak in de Tree View en klik in het snelmenu dat verschijnt op Geometry Controls. Het deelvenster Geometry Controls wordt weergegeven.
  2. Klik op de knop Add GD&T Control  in de verticale werkbalk van het deelvenster en daarna op Flatness in de lijst die wordt weergegeven.
  3. In de toelichting die wordt weergegeven:
    • Geef de tolerantie aan.
    • Specificeer de vorm (Circular, Rectangular, Square) en de grootte van de tolerantiezone, die ofwel een diameter, een lengte en/of een breedte is, afhankelijk van de geselecteerde vorm.
    • Geef voor vierkante of rechthoekige gebieden een Tolerance zone orientation op door een vlak te selecteren om de randen van de gebieden te oriënteren (in een hoek van 90 graden ten opzichte van het vlak met het besturingselement Flatness).
  4. Optioneel: Bekijk een kleurenkaart die specifiek is voor het vlakheidsgebied door met de rechtermuisknop op het vlak te klikken en te klikken op View > Feature Navigator in het snelmenu dat wordt weergegeven.

OPMERKING: Primitieven voor de meetelementen die zijn gemaakt op basis van de gemeten omhulling van de GD&T-besturing Flatness per unit, worden bijgesneden volgens de grootte en vorm die zijn gespecificeerd voor de tolerantiezone. Bovendien worden bij gebruik van de Feature Navigator om de kleurenkaart voor GD&T control weer te geven, alleen de punten binnen de

gespecificeerde tolerantiezone in kleur weergegeven; zie de afbeelding voor een voorbeeld.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen