Tolerantiezone voor plaatszuiverheid wijzigen

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Bij het definiëren van een plaatszuiverheid voor vorm- en plaatstoleranties met behulp van een GD&T-callout op een technische tekening, zijn in het deelvenster Geometry Controls mogelijk niet meteen de vereiste tolerantiezonemodificaties zichtbaar. Vervang gewoon standaardwaarden door waarden in de toelichting, zoals de vorm van de tolerantiezone, om de extra tolerantiewaarden weer te geven. Door de juiste context op te geven, zijn besturingselementen voor vorm- en plaatstoleranties snel te definiëren.

Stap voor stap: Definiëren van een plaatszuiverheid met een oriëntatie van de tolerantiezone voor een spiebaan:

  • 1. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste spiebaan in de Tree View of de annotatie ervan in de 3D-scène en klik in het snelmenu dat verschijnt op Geometry Controls. Het deelvenster Geometry Controls wordt weergegeven.
  • 2. Klik op de knop Add GD&T Control in de verticale werkbalk van het deelvenster. Er wordt een lijst weergegeven met de beschikbare besturingselementen voor vorm- en plaatstoleranties voor de spiebaan.
  • 3. Klik in het menu op Position. Er wordt een menu weergegeven om het besturingselement te kiezen met standaardwaarden voor een spiebaan.
  • 4. Kies uit de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Tolerance zone voor Slab-like in plaats van Cylindrical.
  • 5. Kies in de lijst Tolerance zone orientation die verschijnt voor Width of Length.

OPMERKING: De beschikbare oriëntatie van de tolerantiezone is afhankelijk van het type functie en van de tool GD&T.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen