Oppervlakken nauwkeurig meten

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Het correct schatten van het oppervlak voor bepaalde processen, zoals het schilderen of afwerken van oppervlakken, is een veel voorkomende maar tijdrovende taak. Met PolyWorks|Modeler™ Light, dat wordt aangeboden in het PolyWorks|Inspector 2019 Premium-pakket, kunt u nu uw bestaande gescande polygonale modellen gebruiken om oppervlakken snel en nauwkeurig te meten. Dit bespaart u handmatige meetbewerkingen en u kunt de gebiedsinformatie in uw projecten opnemen als aangepaste metingen.

Stap voor stap: Om het oppervlak van een polygonaal model te meten vanuit PolyWorks|Inspector:

 • 1. Klik in PolyWorks|Inspector met de rechtermuisknop op het gewenste polygonale model en kies in het snelmenu dat wordt weergegeven Transfer to PolyWorks|Modeler. PolyWorks|Modeler Light start nu een nieuw project met een kopie van het polygonale model (zie OPMERKING).
 • 2. In PolyWorks|Modeler Light:
  • a. Klik in de werkbalk Selection op de knop Select Elements om de modus Select Elements te activeren.
  • b. Selecteer het oppervlak van het model dat u wilt meten. U kunt in de Dialog Zone op de knop All klikken om het hele model te meten.
  • c. Selecteer in het bovenste menu Polygons > Analyze > Area. Er verschijnt een berichtvenster met het berekende gebied.
 • 3. Optioneel: Maak in PolyWorks|Inspector een aangepaste meting voor het gebied:
  • a. Kies in het bovenste menu voor Measure > Custom Measurements > Create. Het dialoogvenster Create Custom Measurements wordt weergegeven.
  • b. Controleer of het Type Numerical is.
  • c. Klik op Anchor en klik op het object waar u de notitie wilt verankeren. Er wordt een nieuw aangepast meetobject aangemaakt. Klik met de rechtermuisknop om de modus voor verankeren te beëindigen.
  • d. Klik op Close om het dialoogvenster te sluiten.
  • e. Voeg in het deelvenster Geometry Controls de meetwaarde die is verkregen uit PolyWorks|Modeler Light toe aan de nieuwe aangepaste meting.

OPMERKING: Als u een PolyWorks|Modeler Standard- of Premium-licentie hebt, zal één van deze twee worden gestart in plaats van PolyWorks|Modeler Light, aangezien deze meer tools bevatten voor het bewerken van polygonale modellen.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen