Gemakkelijk Flush & Gap-meterprofielen voltooien

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Bij het scannen van montageonderdeel is het vaak moeilijk om voldoende gegevens te verkrijgen om de vlakheid of een opening te meten. Dit resulteert in onvoldoende profielen voor A- en B-zijde, waardoor nominale-naar-gemeten afwijkingen moeilijk op een juiste manier te evalueren zijn. Met PolyWorks|Inspector 2021 is het mogelijk om gemeten Flush & Gap-profielen automatisch te voltooien met behulp van hun vooraf uitgelijnde nominale tegenhangers om de ontbrekende delen in te vullen. De Flush & Gap-meters kunnen zo meetwaarden vinden op de optimale locaties om nauwkeurig afwijkingen en openingen te rapporteren.

Stap voor stap: Om de optie voor automatisch aanvullen voor de A- en B-profielen van een Flush & Gap-meter te activeren:

  1. Maak een Flush & Gap-meter op de gewenste locatie van de gescande montageonderdelen.
  2. Dubbelklik op het object in de Tree View om het eigenschappenblad ervan te openen.
  3. Klik op het tabblad Measurement en selecteer vervolgens de twee opties in het gedeelte Auto-extend from nominal: A profile en B profile. Klik op Apply.
  4. Pak de gemeten profielen voor de Flush & Gap-meter uit door er met de rechtermuisknop op te klikken om vervolgens op Extract Measured te klikken in het snelmenu wordt weergegeven.

De ingevulde onderdelen van elk gemeten profiel worden weergegeven als stippellijnen.

OPMERKING: De nominale waarden van een Flush & Gap-meter worden uitgelijnd met hun gemeten tegenhangers voordat ze worden gebruikt om de ontbrekende delen van de gemeten profielen aan te vullen. De uitlijningsstatistieken kunnen zowel in de annotaties van het object als in tabelrapporten worden weergegeven.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen