Exporteer meetreeksen naar DMIS

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Industriële fabrikanten met meerdere CNC CMM-platforms of oudere systemen hebben mogelijk machines die PolyWorks niet ondersteunen. Met PolyWorks|Inspector 2021 kunnen CNC CMM-meetreeksen worden geëxporteerd naar een standaard DMIS-formaat dat door de meeste CMM-software wordt gelezen. Hiermee kunt u een meetreeks maken vanuit PolyWorks|Inspector, waarbij u toegang hebt tot tijdbesparende hulpmiddelen zoals detectie van reeksfouten, het vermijden van botsingen en assistentie bij het maken van reeksen.Daarna is er de mogelijkheid de reeks te exporteren naar DMIS voor implementatie op die CNC CMM’s die PolyWorks niet ondersteunen.

Stap voor stap: Een geldige CNC CMM-meetreeks exporteren naar de DMIS-indeling:

  1. Open het inspectieproject in PolyWorks|Inspector.
  2. Open de CNC CMM-meetreeks in de Sequence Editor.
  3. Kies in de editor Sequence > Export > All Steps. De Export Sequence-browser wordt weergegeven.
  4. Geef het .dms-bestand een naam en klik op Save. Het dialoogvenster Export Sequence to DMIS wordt weergegeven.
  5. Klik op Export. Als er botsingen worden gedetecteerd in de meetreeks, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.
  6. Importeer het DMIS-bestand in software die overeenkomt met DMIS.

OPMERKING: Het is ook mogelijk om een gedeeltelijke CNC CMM-meetreeks naar DMIS te exporteren door de gewenste stappen in de Sequence Editor te selecteren en Sequence > Export > Selected Steps te kiezen.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen