Eenvoudig uw gepersonaliseerde werkbalken met collega’s delen

Tip voor PolyWorks® Metrology Suite

Tot PolyWorks MS 2019 IR3 konden werkbalken met ingesloten macro’s alleen met collega’s worden gedeeld door een visuele lay-out te delen, waardoor hun huidige visuele lay-out werd vervangen door een mogelijk onbekende. Vanaf IR4 kunt u alleen de werkbalken en hun macro’s delen. Uw collega’s kunnen nu eenvoudig nieuwe werkbalken importeren in hun PolyWorks-software, die eenvoudig worden toegevoegd aan hun huidige visuele lay-out.

Stap voor stap: Werkbalken met ingesloten macro’s delen:

Exporteer uw gepersonaliseerde werkbalken naar een .pwtlb-bestand:

 1. Kies in het bovenste menu voor Tools > Visual Layout > Customize.
 2. In het dialoogvenster Customize Visual Layout dat wordt weergegeven:
  • Klik op het tabblad Toolbars.
  • Selecteer de gewenste gepersonaliseerde werkbalken en klik op de knop Export.
  • Geef een bestandsnaam en bestemming op in de weergegeven bestandsbrowser en klik daarna op Save.
  • De werkbalken, inclusief hun macro’s en andere bijbehorende bestanden, worden geëxporteerd naar een bestand met de extensie .pwtlb.

Importeer het .pwtlb-bestand met de gepersonaliseerde werkbalken:

 1. Kies uit een van deze methoden:
  • Optie A: Kies in het bovenste menu voor Tools > Visual Layout > Import Toolbars. Selecteer vervolgens het gewenste .pwtlb-bestand in de weergegeven bestandsbrowser en klik op Open.
  • Optie B: Sleep het .pwtlb-bestand vanuit de bestandsbrowser naar de interface van de module en zet het daar neer.

De geïmporteerde werkbalken worden linksboven in de gebruikersinterface weergegeven.

 

OPMERKING: Vanaf IR4 kunnen gebruikers eenvoudig de werkbalkversies bijhouden dankzij de eigenschap Version van een werkbalk. Als u de versie van een gepersonaliseerde werkbalk wilt bekijken of specificeren, selecteert u deze op het tabblad Toolbars van het dialoogvenster Customize Visual Layout en klikt u op de aangrenzende knop Properties.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen