De positionering van onderdelen voor CMM voor uitlijningen optimaliseren

Tip voor PolyWorks|Inspector™

Bij het uitvoeren van een CMM-vooruitlijning in de modus Offline Simulation, wordt het object dat het onderdeel vertegenwoordigt gecentreerd in het werkvolume, omdat de positie van het onderdeel nog niet bekend is. Beginnend met PolyWorks® MS 2019 IR4, hebt u de mogelijkheid om een veel betere benadering van de positie van het onderdeel in het werkvolume te bieden. Deze verbeterde locatie bij benadering zal helpen bij het detecteren van potentiële botsingen met de CMM-tabel, evenals problemen die buiten het bereik liggen bij het meten van bepaalde functies, en een beter gebruik van absolute Go to-posities mogelijk maken.

Stap voor stap: Het onderdeel in het werkvolume positioneren voor een CMM-vooruitlijning:

  1. Open uw project en zorg ervoor dat het in de modus Offline Simulation staat.
  2. Start een CMM-vooruitlijning door Align > CMM Prealignment te kiezen. Het dialoogvenster CMM Prealignment wordt weergegeven.
  3. Oriënteer de virtuele CMM in het gedeelte Axis match and part position door de juiste asmatch op te geven.
  4. Definieer in het gedeelte Alignment point het uitlijnpunt dat zal worden gebruikt om het onderdeel te positioneren wanneer u online werkt.
  5. Selecteer in het gedeelte Axis match and part position de optie Position in working volume en sleep de schuifregelaars voor X, Y en Z om het onderdeel correct binnen het werkvolume te positioneren.

OPMERKING: De door de schuifregelaars gegenereerde offsets die worden gebruikt om het onderdeel in het werkvolume te positioneren, worden opgeslagen in de eigenschappen van de resulterende gegevensuitlijning en worden alleen gebruikt in de modus Offline Simulation.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen