Color Maps activeren en deactiveren met slechts één klik

Tip voor PolyWorks|Inspector™

Als u meerdere Color Maps gebruikt om uw inspectieresultaten te analyseren, schakelt u aan de hand van menu-items vaak van de ene naar de andere. Met PolyWorks® Metrology Suite 2019 IR1 middenmuis klikt u gewoon op een Color Map in de Tree View om de actuele status te wijzigen. Met deze sneltoets kunt u snel de juiste Color Map activeren voor review in de 3D-scène.

Stap voor stap: Een Color Map activeren in de Tree View:

  • 1. Maak de gewenste Color Map(s) aan met de juiste parameters.
  • 2. Middenmuis klik op de gewenste Color Map in de Tree View om deze te activeren.
  • 3. Controleer de meetresultaten in de 3D-scène.

OPMERKING: Om eenvoudig te deactiveren middenmuis klikt u op de Color Map in de Data Color Map Branch in de Tree View.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen