Uw momentopnamen koppelen aan specifieke uitlijningen

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Wanneer het gaat om het inspecteren van oppervlakafwijkingen in verschillende gegevensuitlijningen, wilt u misschien de resultaten rapporteren met een momentopname van de kleurenkaart voor elke individuele context. In PolyWorks|Inspector kunt u uw rapportitems voor momentopnamen koppelen aan de juiste gegevensuitlijning met behulp van het bijbehorende eigenschappenblad. Met deze extra flexibiliteit kunt u uw rapportagemogelijkheden uitbreiden en ervoor zorgen dat uw meetresultaten correct worden bijgewerkt en gerapporteerd.

Stap voor stap: Om een rapport-item voor een momentopname te koppelen aan een gegevensuitlijning:

  • 1. Activeer de gewenste gegevensuitlijning en geef een kleurenkaart weer die correct in de 3D-scène is geplaatst.
  • 2. Klik in de werkbalk Main Objects op de knop Capture 3D Scene . Er wordt een momentopname toegevoegd aan een nieuw rapport of het actieve opgemaakte rapport.
  • 3. Dubbelklik in de structuurweergave op het gewenste opgemaakte rapport om het in de Report Editor te openen.
  • 4. Ga naar de momentopname, klik erboven op de rechtermuisknop en Properties in het snelmenu dat wordt weergegeven. Het eigenschappenblad van het object verschijnt.
  • 5. Kies op het tabblad Report item het gerelateerde item in de lijst Data alignment.
  • 6. Klik op de knoppen Apply en Close om het bewerkte eigenschappenblad te sluiten.

OPMERKING: Standaard worden rapportitems voor momentopnamen gekoppeld aan en bijgewerkt in de actieve gegevensuitlijning.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen