Taken automatisch uitvoeren bij het openen of sluiten van een workspace

Tip voor PolyWorks® Metrology Suite

Zijn er bewerkingen die u uitvoert telkens wanneer u een bepaalde workspace opent of sluit, zoals het starten van een specifieke module, instellingsopties of het laden van een geoptimaliseerde configuratie? Als dat het geval is, kunt u een ‘auto-run’-macro van PolyWorks® gebruiken om die taken automatisch uit te voeren, waardoor dit deel van uw proces wordt versneld en consistentie wordt gegarandeerd.

Stap voor stap: om een macro automatisch te laten uitvoeren bij het openen of sluiten van een workspace:

  1. Maak een macro om de gewenste taken uit te voeren met de Macro Script Editor uit de PolyWorks Metrology Suite – Workspace Manager.
  2. Sla het macrobestand op in de submap \macro\polyWorks van de map WorkspaceName_Files in de workspace.
  3. Noem het bestand WorkspaceOpen of Autorun.WorkspaceClose, afhankelijk van wanneer dat de macro moet worden uitgevoerd.
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen