Tactiel scannen CNC CMM beschikbaar voor cirkels, cilinders en kegels

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Het controleren van vormfouten in geometrische vorm- en plaatstoleranties van assen en boringen van machinaal vervaardigde onderdelen vereist het vastleggen van een grote hoeveelheid punten, hetgeen een tijdrovend proces is bij gebruik van een standaard schakelende taster. Beginnend met de PolyWorks® Metrology Suite 2018 IR9 kan de tactiele scancapaciteit van uw CNC CMM worden gebruikt om snel punten te verzamelen voor cirkel-, kegel- en cilinderfuncties met behulp van de gewenste puntendichtheid en scansnelheid. Met deze optie kan het aftasten voor cirkels, kegels en cilinders eenvoudig worden geconfigureerd om zinvolle resultaten voor vormfouten in vorm- en plaatstoleranties te verkrijgen.

Stap voor stap: Bij een cilinderfunctie ‘CNC probe’ gebruiken met tactiel scannen:

 • 1. Stel de CMM in met een scannende taster en bereid deze voor om punten te verzamelen.
 • 2. Maak de nominale cilinderfunctie aan.
 • 3. Klik met de rechtermuisknop op de cilinder in de Tree View en klik in het snelmenu dat verschijnt op CNC Probe Measured. Het dialoogvenster Define Measured Feature Components wordt weergegeven.
 • 4. Maak de volgende specificaties:
  • a) Selecteer in het gedeelte Parameters de optie Tactile scanning.
  • b) Optioneel: vergroot de Point-to-point distance voor een groot object of verlaag de waarde voor een klein object om het aantal verworven punten aan te passen.
  • c) Klik op CNC Probe om de tactiele scanbewerking te starten.
 • 5. Optioneel: om de snelheid van tactiel scannen te wijzigen: klik op de knop CNC Parameters in de werkbalk Probing Device om het dialoogvenster CNC Parameters te openen, stel de waarde voor Tactile scanning speed in en klik op de knop OK.

OPMERKING: Tactiel scannen is ook beschikbaar in de offline simulatiemodus. Raadpleeg voor meer informatie over tactiel scannen de release notes voor de PolyWorks Metrology Suite 2018 IR8 en IR9.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen