Snel metingen uitvoeren op scans

Tip voor PolyWork® Metrology Suite

Als u een snelle schatting nodig hebt van een dimensie die u op een gescand polygonaal model ziet, zijn interactieve basismetingen wat u nodig hebt. U kunt eenvoudig de hoek-, straal-, lengte- en punt-tot-punt-/lijn-/cirkel-metingen verkrijgen door simpelweg te klikken. Met basismetingen kunt u resultaten krijgen voor uw directe vragen of u kunt scans markeren voor toekomstig gebruik.

Stap voor stap: Om basismetingen uit te voeren op een gescand onderdeel:

 1. Open het project in PolyWorks|Reviewer en klik op de knop Show Tree View in de werkbalk Standard.
 2. Maak uw scans zichtbaar in de 3D-scène.
 3. Klik op de knop Basic Measurements in de werkbalk Standard. Het dialoogvenster Create Basic Measurements wordt weergegeven.
 4. Voer uw metingen interactief uit in de 3D-scène:
  • Point-to-point – Klik tweemaal op een scan om de afstand tussen de twee gekozen punten te vinden.
  • Point-to-line – Klik op punten om een gepaste lijn te definiëren, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op een of meer punten om de afstand van elk gekozen punt tot de lijn te vinden.
  • Point-to-circle – Klik op punten om een gepaste cirkel te definiëren, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens op punten om de afstand van elk gekozen punt tot de cirkel te vinden.
  • Angle – Klik op punten om een gepaste lijn te definiëren, klik met de rechtermuisknop en klik vervolgens om een tweede gepaste lijn te definiëren om de hoek tussen de twee lijnen te vinden.
  • Radius – Klik op punten om een passende cirkel te vormen en klik met de rechtermuisknop om de straal van de cirkel te krijgen.
  • Lengte – Klik op een begin- en eindpunt op een doorsnede of polylijn om de akkoordlengte tussen de gekozen punten langs de lijn te vinden.

OPMERKING: Basismetingen zijn ook beschikbaar via de PolyWorks|Inspector™.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen