Scans aan CAD-componenten koppelen voor zeer afwijkende onderdelen

Tip voor PolyWorks|Inspector™

Bij het genereren van een kleurenkaart om sterk afwijkende scans met betrekking tot een CAD-assemblage te analyseren, worden de meetpunten toegewezen aan het dichtstbijzijnde CAD-componentoppervlak, dat mogelijk niet tot de juiste assemblagecomponent behoort. Om te garanderen dat elk punt is toegewezen aan het juiste referentieoppervlak, kunt u het referentieobject(en) aangeven waarnaar moet worden gemeten voor elk gegevensobject. Op deze manier kunt u zeker zijn van de resultaten van de kleurenkaart, hoe afwijkend de gescande onderdelen ook zijn.

Stap voor stap: een gegevensobject koppelen aan een of meer referentie-objecten:

  1. Dubbelklik op het gewenste gegevensobject in de Tree View. Het eigenschappenblad van het object wordt weergegeven.
  2. Selecteer in het tabblad Data de optie Linked reference objects en kies het/de gewenste referentieobject(en) in de naastgelegen vervolgkeuzelijst.
  3. Klik op de knoppen Apply en Close.

OPMERKING: Bij een inspectie van meerdere stuks wordt de aanduiding van het gekoppelde referentieobject van het ene stuk op het andere bewaard, wat garandeert dat altijd de juiste match wordt uitgevoerd.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen