Point Pairs telkens op juiste wijze koppelen bij het vooraf uitlijnen

Tip voor PolyWorks|Inspector™

Hebt u ooit een punt verkeerd gekozen bij het uitvoeren van voorafgaande uitlijning met Point Pairs en de bewerking afgebroken om helemaal opnieuw te beginnen? Als dat zo is, zult u blij zijn te weten dat u eenvoudig het laatst gekozen punt kunt annuleren en doorgaan met kiezen, zodat u de bewerking met succes kunt voltooien.

Stap voor stap: het laatste punt annuleren bij het kiezen van punten voor een voorafgaande uitlijning:

  1. Klik bij het kiezen van punten in een viewport met de middelste muisknop om het laatstgekozen punt te annuleren. Deze bewerking kan zo vaak als nodig worden herhaald.
  2. Ga door met het kiezen van punten.
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen