Pictogrammen groter maken

Tip voor PolyWorks®

Onder bepaalde omstandigheden, zoals het gebruik van een scherm met een hoge resolutie of bij het verzamelen van gegevens buiten de computer en het gebruik van de meetarm als muis, zijn de werkbalkpictogrammen van PolyWorks mogelijk moeilijk te zien in hun standaardformaat. U kunt de zichtbaarheid ervan vergroten door hun schermgrootte aan te passen en zo efficiënt als altijd te werken.

Stap voor stap: de grootte van een pictogram wijzigen:

  1. Kies in het bovenste menu voor Tools > Visual Layout > Customize. Het dialoogvenster Customize Visual Layout wordt weergegeven.
  2. Klik op het tabblad Options.
  3. Kis in de vervolgkeuzelijst Icon size de gewenste waarde. De nieuwe grootte wordt automatisch toegepast.
  4. Klik op de knop Close.

OPMERKING: Bij het opslaan van het project wordt de nieuwe pictogramgrootte automatisch opgeslagen in de visuele lay-out en vervolgens gebruikt bij het openen van volgende projecten.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen