Het creëren van een lineair scanpad vereenvoudigen

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Wanneer u sequenties voor het CNC-scannen van bepaalde secties van grote onderdelen maakt, is één van de mogelijkheden het maken van een lineair scanpad voor elke sectie, wat kan resulteren in een groot aantal stappen. Met de PolyWorks Metrology Suite 2018 IR9 kunt u alle verschillende secties met behulp van een enkel scanpad scannen, en segmenten definiëren waar het scannen is uitgeschakeld en die alleen dienen om de machine te verplaatsen. Op deze manier kunt u het maken en onderhouden van de sequenties vereenvoudigen door meerdere stappen tot één stap te combineren, zonder dat dit ten koste gaat van de meetsnelheid.

Stap voor stap: Om een lineair scanpad te maken dat segmenten bevat waar het scannen is uitgeschakeld:

  • 1. Zorg ervoor dat het gewenste CAD-model zichtbaar is in de 3D-scène en dat de plug-in van de CNC CMM-scanner is geactiveerd.
  • 2. Open het dialoogvenster Scannen.
  • 3. Klik in het gedeelte Parameters op de Pad maken -knop . Het dialoogvenster Scanpad maken wordt weergegeven en er wordt een interactieve kiesmodus gestart.
  • 4. Stel Type in op Lineair.
  • 5. Klik op het CAD-model om een lineair scanpad te definiëren. Door op segmenten die worden gescand te klikken en door te klikken terwijl u de CTRL-toets ingedrukt houdt, worden segmenten gemaakt waarvoor het scannen is gedeactiveerd.
  • 6. Klik met de rechtermuisknop om het scanpad te beëindigen en de interactieve modus te verlaten.

OPMERKING: Standaard worden de gescande segmenten donkerblauw weergegeven en de segmenten zonder scannen lichtblauw.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen