Gereedschap en de oriëntatie van gereedschap in geoptimaliseerde CNC CMM-reeksen

Tip voor PolyWorks|Inspector™

De ondersteunde sequencing-modus voor CNC CMM’s zoekt automatisch de beste volgorde voor objectmetingen en het kleinste aantal compatibele gereedschappen en oriëntaties van gereedschappen voor een meetreeks. Met de extra controle en flexibiliteit die PolyWorks MS 2019 IR4 mogelijk is, kunt u het gereedschap en de oriëntatie die daarvoor moet worden gebruikt bij het toevoegen van een selectie meetobjecten aan de reeks. Met deze flexibiliteit heeft u de controle, zodat u de gewenste gereedschappen en oriëntaties kunt gebruiken op basis van uw kennis van uw meetapparatuur en onderdeelconfiguratie, terwijl PolyWorks de snelste meetvolgorde vindt.

Stap voor stap: Om een gereedschap en gereedschapsoriëntatie op te geven bij gebruik van de ondersteunde aanmaakmodus voor CNC CMM-meetreeksen:

  1. Klik in de Sequence Editor op de knop Edit Sequence and Measurement Path Interactively. Modus Edit Sequence and Measurement Path Interactively wordt geactiveerd en in de 3D-scène wordt een werkbalk weergegeven. Standaard is optie Optimize measurement sequence geselecteerd voor CNC Probing.
  1. Klik in de werkbalk in de 3D-scène op de knop Tools and Tool Orientations Used When Adding Objects to a Sequence. Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
  1. Schakel de optie Automatically select tools and tool orientations Er verschijnen extra items in het dialoogvenster.
  1. Kies in de vervolgkeuzelijst Tool and orientation voor Current om het huidige gereedschap en -oriëntatie aan te geven, of kies Custom en geef waarden op in de vervolgkeuzelijsten Tool en Tool orientation. Merk op dat een gereedschapsoriëntatie ook op het onderdeel kan worden gekozen door op de knop Pick Tool Orientation te klikken, die een modus voor het kiezen van een oriëntatie start.
  1. Klik op de knop OK. Het geforceerde gereedschap en de gereedschapsoriëntatie worden nu weergegeven op de werkbalk in de 3D-scène als herinnering dat ze zullen worden gebruikt bij het toevoegen van nieuwe objecten aan de meetreeks.

OPMERKING: Bij het toevoegen van objecten aan een reeks met een door de gebruiker gedefinieerd gereedschap en gereedschapsoriëntatie, wordt de gereedschapsoriëntatie vergrendeld. Als gevolg hiervan kan het botsingsdetectiemechanisme alleen Go To-posities gebruiken om botsingen te vermijden.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen