Gebruik PolyWorks|Modeler™ Light om gaten in Polygoon modellen op te vullen

Tip voor PolyWorks|Inspector™ Premium

Wanneer u Polygoon modellen inspecteert die enkele gaten bevatten, zoals gaten die zijn achtergelaten door bijvoorbeeld Target objecten, kunnen deze gaten verwarring veroorzaken bij het delen/rapporteren van de resultaten. Met het PolyWorks|Inspector 2019 Premium Package, dat nu ook PolyWorks|Modeler Light bevat, hebt u toegang tot tools voor zowel het automatisch als interactief opvullen van gaten. Met behulp van deze tools kunt u de kwaliteit van uw scangegevens verbeteren om de controle van de algemene geometrie van onderdelen gemakkelijker maken en verwarring met gaten in het daadwerkelijke onderdeel te voorkomen.

Stap voor stap: Om gaten in een Polygoon model op te vullen via PolyWorks|Inspector:

 • 1. Klik in PolyWorks|Inspector met de rechtermuisknop op het Polygoon model en kies Verplaatsen naar PolyWorks|Modeler in het snelmenu dat wordt weergegeven.
  PolyWorks|Modeler Light start nu een nieuw project met het Polygoon model (zie OPMERKING).
 • 2. Klik in PolyWorks|Modeler Light op de knop Automatisch opvullen van gaten in de werkbalk
  Polygonen. In het dialoogvenster Gaten automatisch opvullen dat wordt weergegeven:

  • a. Stel de grootte van de grootste gaten die u wilt opvullen in met behulp van Maximale afstand; de afstand tussen twee tegenoverliggende grenzen.
  • b. Klik op Toepassen. Wanneer de bewerking is voltooid, klikt u op Sluiten.
 • 3. Optioneel: Interactief grotere gaten opvullen:
  • a. Klik op de knop Interactief gaten opvullen in de werkbalk Polygonen. Het dialoogvenster Gaten interactief opvullen wordt weergegeven en er wordt een interactieve selectiemodus gestart.
  • b. Klik in de 3D-weergave op de gaten die u wilt opvullen.
  • c. Optioneel: Gebruik extra tools voor het gedeeltelijk opvullen van de gaten en het verscherpen van de randen. Voor meer informatie, klikt u op ? in de titelbalk.
  • d. Klik op Sluiten.
  • e. Sla het project op.
 • 4. Zet het Polygoon model terug naar het oorspronkelijke inspectieproject:
  • a. Klik met de rechtermuisknop op het Polygoon model en klik op Verplaatsen naar PolyWorks|Inspector in het snelmenu dat wordt weergegeven.
   b. Zorg voor correcte parameters in het dialoogvenster Importeren en klik op OK.

OPMERKING: Als u een PolyWorks|Modeler Standard- of Premium-licentie hebt, zal één van deze twee worden gestart in plaats van PolyWorks|Modeler Light, aangezien deze meer tools bevatten voor het bewerken van Polygoon modellen.