VDL-PolyWorks Middag

VDL en PolyWorks werken weer samen voor de 2e editie van de VDL-PolyWorks Middag. Dit is een middag die in het teken staat van het verbeteren en waarborgen van kwaliteit binnen de VDL Groep, voor hedendaagse processen maar ook met het oog op de toekomst. Werkvoorbereiders, meettechnici, bedrijfsleiders en directieleden van de VDL komen op deze interactieve middag samen en volgen presentaties rondom het thema kwaliteit. Dit keer zal de VDL-PolyWorks Middag plaatsvinden bij VDL Special Vehicles.

Is uw organisatie geïnteresseerd in kwaliteitsbewaking en verbetering? Wij organiseren in uw bedrijfsgroep graag eenzelfde middag. Laat het ons weten via info@polyworksbelenux.com.