De diepte van verzonken gebieden meten

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Als uw inspectievereisten het meten van de diepte van verzonken gaten omvatten, kunt u besluiten om de afstand tussen de bovenste en de onderste cirkel te meten, maar bent u niet zeker van de juiste constructiemethoden om deze te verkrijgen. U kunt het bovenvlak met de aangrenzende kegel- en cilindergeometrieën van het verzonken gat gebruiken om afhankelijke cirkels aan de boven- en onderkant van het verzonken gebied te maken. Zodra de basiskenmerken zijn gemeten, worden de afhankelijke gemeten kenmerken automatisch berekend, waarbij snel de gewenste diepte wordt weergegeven.

Stap voor stap: Om de diepte van een verzonken gebied te verkrijgen met behulp van cirkelmiddelpuntpunten:

 1. Positioneer het CAD-model om het verzonken gatgebied zichtbaar te maken in de 3D-scène.
 2. Klik in de werkbalk Main Objects op de knop Create Features. Het dialoogvenster Create Features wordt weergegeven. Maak drie functies met nominale componenten door te klikken op het CAD-model:
  1. Plaats de muisaanwijzer bij de rand van het gat. Klik op wanneer u een voorbeeld van een lokaal vlak ziet.
  2. Plaats de muisaanwijzer binnen het verzonken gebied. Klik wanneer u een voorbeeld van een kegel ziet.
  3. Plaats de muisaanwijzer binnen het gebied van het cilindrische gat naast het verzonken gebied. Klik wanneer u een voorbeeld van een cilinder ziet.
 3. Maak functies aan met behulp van het dialoogvenster Create Features:
  1. Bovenste cirkel van verzonken gebied: Selecteer de kegel en het vlak in de Tree View. Maak in het dialoogvenster een cirkel met de methode From Intersection en de submethode Planes and Cones.
  2. Onderste cirkel van verzonken gebied: Selecteer de kegel en de cilinder in de Tree View. Maak in het dialoogvenster een cirkel met de methode From Objects en de submethode Cones and Cylinder Radius.
  3. Afstand tussen cirkelmiddelpuntpunten: Selecteer de bovenste en onderste cirkels van het verzonken gebied, kies het functietype Distance en klik vervolgens op Create. De nominale diepte van het verzonken gebied wordt weergegeven.
 4. Optioneel: Gebruik bedieningselementen voor geometrie voor de toleranties van de afstand.
 5. Meet het vlak, de kegel en de cilinder door te tasten of te scannen en verkrijg automatisch de gemeten diepte van het verzonken gebied.
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen