De afstand tussen randen van gaten berekenen

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Eén manier om te controleren op minimaal materiaal tussen naast elkaar gelegen gaten voor sterktevereisten is het berekenen van de afstand tussen de randen van de aangrenzende gaten. U kunt gemakkelijk afhankelijke meetelementen construeren vanuit het midden van de beide gaten om de afstand te meten. Door gebruik te maken van de flexibiliteit van de geconstrueerde meetelementen, verkrijgt u automatisch de gewenste afstand door eenvoudig de twee gaten op te meten.

Stap voor stap: Om meetelementen te construeren om de 3D-afstand tussen naastgelegen randen van gaten te meten:

 1. Controleer of het CAD-model zichtbaar is in de 3D-scène.
 2. Klik in de werkbalk Main Objects op de knop Create Features. Het dialoogvenster Create Features wordt weergegeven.
 3. Maak twee cirkel meetelementen van de twee gaten:
  Stel de Method van aanmaken in op Pick on CAD Model, verplaats de muiscursor naar de rand van elk gat en klik wanneer u de juiste voorbeeldcirkel ziet om zo twee meetelementen Circle aan te maken met nominale primitieven.
 4. Maak de afhankelijke meetelementen aan:
  • Lijn tussen de middelpunten van de cirkels:

Selecteer de twee cirkel meetelementen en kies daarna in het dialoogvenster type meetelementen Line, de methode From Objects, de submethode Center Points en klik op Create.

 • Snijpunten op de eerste cirkel:

Selecteer een cirkel en de lijn, kies type meetelement Point, methode From Intersection, submethode Line and Circle en klik op Create.

 • Snijpunten op de tweede cirkel:

Selecteer de andere cirkel en de lijn, kies het type meetelement Point, methode From Intersection, submethode Line and Circle en klik op Create.

 • Afstand tussen de snijpunten (gatranden):

Selecteer de twee randpunten, kies type kenmerk Distance en klik op Create.

 1. Optioneel: Om het kenmerk Distance gemakkelijker te zien, kunnen alle andere tijdelijk geconstrueerde kenmerken worden verborgen door ze te selecteren, met de rechtermuisknop te klikken op de selectie en in het snelmenu dat dan wordt weergegeven, op View > Hide te klikken.
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen