Bestanden importeren met slepen en neerzetten

Tip voor PolyWorks® Metrology Suite

Wanneer u bestanden in uw projecten importeert met behulp van menuopdrachten, moet u op bestandstype doorgaan: CAD-modellen, polygonale modellen of puntenwolken. Vanaf PolyWorks MS 2019 IR2 is het mogelijk om eenvoudig alle soorten bestanden tegelijkertijd naar PolyWorks|Inspector™ of PolyWorks|Modeler™ te slepen en neer te zetten!

Stap voor stap: Om tegelijkertijd puntenwolk-, polygonale model- en CAD-bestanden te importeren:

  • 1. Selecteer de te importeren bestanden met de bestandsbrowser van uw voorkeur.
  • 2. Sleep de bestandsselectie naar een geopend venster in PolyWorks|Inspector of PolyWorks|Modeler.
  • OPMERKING: Tijdens het importeren van bestanden zijn in dialoogvensters gemaakte specificaties automatisch van toepassing op alle volgende bestanden van hetzelfde type die worden geïmporteerd.

Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen