Asymmetrische kleuren voor snellere diagnostiek

Tip voor PolyWorks|Inspector™ 

Bij het analyseren van afwijkingsresultaten voor veel functies in de 3D-scène, kan het tijdrovend zijn om onderscheid te maken tussen de positieve en de negatieve fouten buiten de tolerantie, omdat ze worden weergegeven in dezelfde kleur. Om deze taak te vereenvoudigen en zorgwekkende trends gemakkelijk in een oogopslag te detecteren, kunt u asymmetrische tolerantietestkleuren gebruiken, waarbij u verschillende kleurensets toewijst voor hoge en lage waarden buiten de tolerantie.

Stap voor stap: Om asymmetrische kleuren te gebruiken voor de weergave van hoge en lage waarden buiten de tolerantie in annotaties, rapporten en besturingsresultaten voor 3D-scènes in de Control Reviewer:

  1. Kies in het hoofdmenu Tools > Options. Het venster PolyWorks|Inspector Options wordt weergegeven.
  2. Navigeer naar de pagina Display > Tolerances en wis de optie Symmetrical. Voor positieve en negatieve afwijkingen worden nu verschillende kleurensets gebruikt (zie afbeelding).
  3. Optioneel: Pas kleuren aan door op het gerelateerde kleurvak te klikken en de gewenste kleur te kiezen.
  4. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen en het venster te sluiten. Het nieuwe kleurenschema wordt onmiddellijk op het project toegepast.
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen
Problemen vervangen door oplossingen